Perniagaan Form 5

Categories: Form 5
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • BAB 1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • BAB 2: PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL DAN TEKNOLOGI
 • BAB 3: SUMBER PEMBIAYAAN PERNIAGAAN
 • BAB 4: PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN
 • BAB 5: PERSEDIAAN MENJADI USAHAWAN
 • BAB 6: PERSEDIAAN MEMULAKAN
 • PERNIAGAAN
 • BAB 7: MERANCANG
 • PENGENDALIAN PERNIAGAAN

Course Content

BAB 1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
• 1.1 DEFINISI PENGURUSAN SUMBER • 1.2 PERANAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIADALAM SESEBUAH PERNIAGAAN • 1.3 APLIKASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN PERNIAGAAN YANG MAMPAN • 1.4 ASPEK PENGELOLAAN SUMBER MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN PERNIAGAAN • 1.5 HUBUNGKAIT ANTARA KEMAHIRAN KEBOLEHKERJAAN PEKERJA DENGAN KEJAYAAN SESEBUAH PERNIAGAAN • 1.6 MENCIPTA SATU STRUKTUR ORGANISASI DALAM SESEBUAH PERNIAGAAN • 1.7 SISTEM PENGGAJIAN BAGI SESEBUAH ORGANISASI

 • NOTA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  00:00
 • VIDEO PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  00:00

BAB 2 : PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL DAN TEKNOLOGI

BAB 3 : SUMBER PEMBIAYAAN PERNIAGAAN
• 3.1 SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK SESEBUAH PERNIAGAAN • 3.2 JENIS PEMBIAYAAN DALAMAN DAN LUARAN YANG SESUAI UNTUK SESEBUAH PERNIAGAAN • 3.3 KEPERLUAN PEMBIAYAAN BAGI SESEBUAH PERNIAGAAN • 3.4 KEKUATAN DAN KELEMAHAN JENIS PEMBIAYAAN UNTUK SESEBUAH PERNIAGAAN • 3.5 PROSEDUR MENDAPATKAN SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK SESEBUAH PERNIAGAAN • 3.6 JUSTIFIKASI JENIS PEMBIAYAAN YANG SESUAI DIGUNAKAN UNTUK MEMULAKAN SESEBUAH PERNIAGAAN

BAB 4 : PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN
• 4.1 DEFINISI PENYATA KEWANGAN • 4.2 BUTIRAN DALAM PENYATA KEWANGAN • 4.3 PIHAK YANG BERKEPENTINGAN KEPADA PENYATA KEWANGAN SESEBUAH PERNIAGAAN • 4.4 MENGANALISIS KEPENTINGAN PENYATA KEWANGAN TERHADAP OPERASI KEWANGAN SESEBUAH PERNIAGAAN • 4.5 MENTAFSIR PENYATA KEWANGAN MENGGUNAKAN NISBAH ASAS • 4.6 JUSTIFIKASI KEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAH PERNIAGAAN BERDASARKAN PENYATA KEWANGAN

BAB 5 : PERSEDIAAN MENJADI USAHAWAN
• 5.1 CIRI-CIRI KEPERIBADAN, KEKUATAN DIRI DAN KELEBIHAN MENJADI USAHAWAN • 5.2 FAKTOR PENYUMBANG UNTUK MEMULAKAN PERNIAGAAN • 5.3 KELEBIHAN BERNIAGA SEBAGAI SATU PELUANG KERJAYA

BAB 6 : PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN
• 6.1 AKTA-AKTA PENUBUHAN SESEBUAH ENTITI PERNIAGAAN • 6.2 PROSEDUR PENDAFTARAN SESEBUAH ENTITI PERNIAGAAN • 6.3 TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DIPATUHI OLEH USAHAWAN SETELAH MENDAFTARKAN PERNIAGAAN • 6.4 DOKUMEN PERNIAGAAN YANG PERLU DISIMPAN

BAB 7 : MERANCANG PENGENDALIAN PERNIAGAAN
• 7.1 DEFINISI RANCANGAN PERNIAGAAN • 7.2 KEPENTINGAN MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN • 7.3 FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN • 7.4 PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet